Advanced  
兰州大学机构库

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 2168)

Filters        
Items/Page:    Sort:
Direct identification of monolayer rhenium diselenide by an individual diffraction pattern [期刊论文]
NANO RESEARCH, 2017, 卷号: 10, 期号: 7, 页码: 2535-2544
Fei, Z;  Wang, B;  Ho, CH;  Lin, F;  Yuan, J;  Zhang, Z;  Jin, CH
View/Download:67/0
 
Luminosity measurements for the R scan experiment at BESIII [期刊论文]
CHINESE PHYSICS C, 2017, 卷号: 41, 期号: 6, 页码: 063001_1-063001_10
Ablikim, M;  Achasov, MN;  Ahmed, S;  Ai, XC;  Albayrak, O;  Albrecht, M;  Ambrose, DJ;  Amoroso, A;  An, FF;  An, Q;  Bai, JZ;  Bakina, O;  Ferroli, RB;  Ban, Y;  Bennett, DW;  Bennett, JV;  Berger, N;  Bertani, M;  Bettoni, D;  Bian, JM;  Bianchi, F;  Boger, E;  Boyko, I;  Briere, RA;  Cai, H;  Cai, X;  Cakir, O;  Calcaterra, A;  Cao, GF;  Cetin, SA;  Chai, J;  Chang, JF;  Chelkov, G;  Chen, G;  Chen, HS;  Chen, JC;  Chen, ML;  Chen, S;  Chen, SJ;  Chen, X;  Chen, XR;  Chen, YB;  Chu, XK;  Cibinetto, G;  Dai, HL;  Dai, JP;  Dbeyssi, A;  Dedovich, D;  Deng, ZY;  Denig, A;  Denysenko, I;  Destefanis, M;  De Mori, F;  Ding, Y;  Dong, C;  Dong, J;  Dong, LY;  Dong, MY;  Dou, ZL;  Du, SX;  Duan, PF;  Fan, JZ;  Fang, J;  Fang, SS;  Fang, X;  Fang, Y;  Farinelli, R;  Fava, L;  Feldbauer, F;  Felici, G;  Feng, CQ;  Fioravanti, E;  Fritsch, M;  Fu, CD;  Gao, Q;  Gao, XL;  Gao, Y;  Gao, Z;  Garzia, I;  Goetzen, K;  Gong, L;  Gong, WX;  Gradl, W;  Greco, M;  Gu, MH;  Gu, YT;  Guan, YH;  Guo, AQ;  Guo, LB;  Guo, RP;  Guo, Y;  Guo, YP;  Haddadi, Z;  Hafner, A;  Han, S;  Hao, XQ;  Harris, FA;  He, KL;  Heinsius, FH;  Held, T;  Heng, YK;  Holtmann, T;  Hou, ZL;  Hu, C;  Hu, HM;  Hu, JF;  Hu, T;  Hu, Y;  Huang, GS;  Huang, JS;  Huang, XT;  Huang, XZ;  Huang, ZL;  Hussain, T;  Andersson, WI;  Ji, Q;  Ji, QP;  Ji, XB;  Ji, XL;  Jiang, LW;  Jiang, XS;  Jiang, XY;  Jiao, JB;  Jiao, Z;  Jin, DP;  Jin, S;  Johansson, T;  Julin, A;  Kalantar-Nayestanaki, N;  Kang, XL;  Kang, XS;  Kavatsyuk, M;  Ke, BC;  Kiese, P;  Kliemt, R;  Kloss, B;  Kolcu, OB;  Kopf, B;  Kornicer, M;  Kupsc, A;  Kuhn, W;  Lange, JS;  Lara, M;  Larin, P;  Leithoff, H;  Leng, C;  Li, C;  Li, C;  Li, DM;  Li, F;  Li, FY;  Li, G;  Li, HB;  Li, HJ;  Li, JC;  Li, J;  Li, K;  Li, K;  Li, L;  Li, PR;  Li, QY;  Li, T;  Li, WD;  Li, WG;  Li, XL;  Li, XN;  Li, XQ;  Li, YB;  Li, ZB;  Liang, H;  Liang, YF;  Liang, YT;  Liao, GR;  Lin, DX;  Liu, B;  Liu, BJ;  Liu, CX;  Liu, D;  Liu, FH;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, HB;  Liu, HH;  Liu, HH;  Liu, HM;  Liu, J;  Liu, JB;  Liu, JP;  Liu, JY;  Liu, K;  Liu, KY;  Liu, LD;  Liu, PL;  Liu, Q;  Liu, SB;  Liu, X(刘翔);  Liu, YB;  Liu, YY;  Liu, ZA;  Liu, ZQ;  Loehner, H;  Lou, XC;  Lu, HJ;  Lu, JG;  Lu, Y;  Lu, YP;  Luo, CL;  Luo, MX;  Luo, T;  Luo, XL;  Lyu, XR;  Ma, FC;  Ma, HL;  Ma, LL;  Ma, MM;  Ma, QM;  Ma, T;  Ma, XN;  Ma, XY;  Ma, YM;  Maas, FE;  Maggiora, M;  Malik, QA;  Mao, YJ;  Mao, ZP;  Marcello, S;  Messchendorp, JG;  Mezzadri, G;  Min, J;  Min, TJ;  Mitchell, RE;  Mo, XH;  Mo, YJ;  Morales, CM;  Muchnoi, NY;  Muramatsu, H;  Musiol, P;  Nefedov, Y;  Nerling, F;  Nikolaev, IB;  Ning, Z;  Nisar, S;  Niu, SL;  Niu, XY;  Olsen, SL;  Ouyang, Q;  Pacetti, S;  Pan, Y;  Patteri, P;  Pelizaeus, M;  Peng, HP;  Peters, K;  Pettersson, J;  Ping, JL;  Ping, RG;  Poling, R;  Prasad, V;  Qi, HR;  Qi, M;  Qian, S;  Qiao, CF;  Qin, LQ;  Qin, N;  Qin, XS;  Qin, ZH;  Qiu, JF;  Rashid, KH;  Redmer, CF;  Ripka, M;  Rong, G;  Rosner, C;  Ruan, XD;  Sarantsev, A;  Savrie, M;  Schnier, C;  Schoenning, K;  Shan, W;  Shao, M;  Shen, CP;  Shen, PX;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Song, WM;  Song, XY;  Sosio, S;  Spataro, S;  Sun, GX;  Sun, JF;  Sun, SS;  Sun, XH;  Sun, YJ;  Sun, YZ;  Sun, ZJ;  Sun, ZT;  Tang, CJ;  Tang, X;  Tapan, I;  Thorndike, EH;  Tiemens, M;  Uman, I;  Varner, GS;  Wang, B;  Wang, BL;  Wang, D;  Wang, DY;  Wang, K;  Wang, LL;  Wang, LS;  Wang, M;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, W;  Wang, WP;  Wang, XF;  Wang, Y;  Wang, YD;  Wang, YF;  Wang, YQ;  Wang, Z;  Wang, ZG;  Wang, ZH;  Wang, ZY;  Wang, ZY;  Weber, T;  Wei, DH;  Weidenkaff, P;  Wen, SP;  Wiedner, U;  Wolke, M;  Wu, LH;  Wu, LJ;  Wu, Z;  Xia, L;  Xia, LG;  Xia, Y;  Xiao, D;  Xiao, H;  Xiao, ZJ;  Xie, YG;  Xie, YH;  Xiu, QL;  Xu, GF;  Xu, JJ;  Xu, L;  Xu, QJ;  Xu, QN;  Xu, XP;  Yan, L;  Yan, WB;  Yan, WC;  Yan, YH;  Yang, HJ;  Yang, HX;  Yang, L;  Yang, YX;  Ye, M;  Ye, MH;  Yin, JH;  You, ZY;  Yu, BX;  Yu, CX;  Yu, JS;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Yuncu, A;  Zafar, AA;  Zeng, Y;  Zeng, Z;  Zhang, BX;  Zhang, BY;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HH;  Zhang, HY;  Zhang, J;  Zhang, JJ;  Zhang, JL;  Zhang, JQ;  Zhang, JW;  Zhang, JY;  Zhang, JZ;  Zhang, K;  Zhang, L;  Zhang, SQ;  Zhang, XY;  Zhang, Y;  Zhang, Y;  Zhang, YH;  Zhang, YN;  Zhang, YT;  Zhang, Y;  Zhang, ZH;  Zhang, ZP;  Zhang, ZY;  Zhao, G;  Zhao, JW;  Zhao, JY;  Zhao, JZ;  Zhao, L;  Zhao, L;  Zhao, MG;  Zhao, Q;  Zhao, QW;  Zhao, SJ;  Zhao, TC;  Zhao, YB;  Zhao, ZG;  Zhemchugov, A;  Zheng, B;  Zheng, JP;  Zheng, WJ;  Zheng, YH;  Zhong, B;  Zhou, L;  Zhou, X;  Zhou, XK;  Zhou, XR;  Zhou, XY;  Zhu, K;  Zhu, KJ;  Zhu, S;  Zhu, SH;  Zhu, XL;  Zhu, YC;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhuang, J;  Zotti, L;  Zou, BS;  Zou, JH
View/Download:79/0
 
北大西洋涛动和南半球环状模不同位相配置对我国南方夏季降水的协同影响 [期刊论文]
地球物理学报, 2017, 卷号: 60, 期号: 10, 页码: 3730-3744
李景鑫;  任宏利;  陆波;  刘景鹏;  康延臻
View/Download:7/0
 
不同区域典型植被类型的净生态系统碳交换特征 [期刊论文]
兰州大学学报.自然科学版, 2017, 卷号: 53, 期号: 5, 页码: 622-627
药静宇;  王国印;  李晨蕊;  于海鹏
View/Download:4/0
 
不同太平洋年代际振荡和ENSO位相下大气水分收支变化对北半球冬季太平洋蒸发量的影响 [期刊论文]
大气科学, 2017, 卷号: 41, 期号: 6, 页码: 1316-1331
韩子轩;  苏涛;  支蓉;  封国林
View/Download:5/0
 
东亚干旱、半干旱区夏季降水的模拟研究 [期刊论文]
兰州大学学报.自然科学版, 2017, 卷号: 53, 期号: 4, 页码: 467-480
刘俊;  季明霞
View/Download:5/0
 
多种累积降水量分布函数在中国适用性的讨论 [期刊论文]
高原气象, 2017, 卷号: 36, 期号: 5, 页码: 1221-1233
吴子君;  张强;  石彦军;  金时强;  张红丽
View/Download:3/0
 
基于CMIP5的2006-2015年中国气温预估偏差分析及订正 [期刊论文]
高原气象, 2017, 卷号: 36, 期号: 6, 页码: 1619-1629
张蓓;  戴新刚
View/Download:2/0
 
基于统计方法的典型冬季海温变率分类研究 [期刊论文]
高原气象, 2017, 卷号: 36, 期号: 5, 页码: 1357-1367
赵玉衡;  封国林;  郑志海
View/Download:5/0
 
季节预测模式对东亚夏季环流的预测能力及其对热带海洋的响应分析 [期刊论文]
大气科学, 2017, 卷号: 41, 期号: 1, 页码: 91-105
顾伯辉;  郑志海;  封国林;  王正
View/Download:4/0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next

 

Valid XHTML 1.0!
Email:
Passwd
验 证:
换一张
Have you forgotten your password? Log In
Copyright © 2007-2018  兰州大学 - Feedback
Powered by CSpace