Advanced  
兰州大学机构库

Search Results

Help
(本次检索基于用户作品认领结果)

Item hits: (Results 1-10 of 14)

Filters        
Items/Page:    Sort:
Open-flavor charm and bottom sq(qQ)over-bar and qq(qQ)over-bar tetraquark states [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW D, 2017, 卷号: 95, 期号: 11
Chen, W;  Chen, HX;  Liu, X(刘翔);  Steele, TG;  Zhu, SL
View/Download:26/0
 
D-wave charmed and bottomed baryons from QCD sum rules [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW D, 2016, 卷号: 94, 期号: 11
Chen, HX;  Mao, Q;  Hosaka, A;  Liu, X(刘翔);  Zhu, SL
View/Download:6/0
 
Searching for hidden-charm baryonium signals in QCD sum rules [期刊论文]
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 2016, 卷号: 76, 期号: 11
Chen, HX;  Zhou, D;  Chen, W;  Liu, X(刘翔);  Zhu, SL
View/Download:7/0
 
QCD sum rule study of hidden-charm pentaquarks [期刊论文]
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 2016, 卷号: 76, 期号: 1-10
Chen, HX;  Cui, EL;  Chen, W;  Liu, X(刘翔);  Steele, TG;  Zhu, SL
View/Download:9/0
 
Using X (3823) -> J/psi pi(+)pi(-) to identify coupled-channel effects [期刊论文]
FRONTIERS OF PHYSICS, 2016, 卷号: 11, 期号: 1-3
Wang, B;  Xu, H;  Liu, X(刘翔);  Chen, DY;  Coito, S;  Eichten, E
View/Download:17/0
 
Study of the near-threshold omega phi mass enhancement in doubly OZI-suppressed J/psi -> gamma omega phi decays [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW D, 2013, 卷号: 87, 期号: 3, 页码: -
Ablikim, M;  Achasov, MN;  Albayrak, O;  Ambrose, DJ;  An, FF;  An, Q;  Bai, JZ;  Ban, Y;  Becker, J;  Bennett, JV;  Bertani, M;  Bian, JM;  Boger, E;  Bondarenko, O;  Boyko, I;  Briere, RA;  Bytev, V;  Cai, X;  Cakir, O;  Calcaterra, A;  Cao, GF;  Cetin, SA;  Chang, JF;  Chelkov, G;  Chen, G;  Chen, HS;  Chen, JC;  Chen, ML;  Chen, SJ;  Chen, X;  Chen, YB;  Cheng, HP;  Chu, YP;  Cronin-Hennessy, D;  Dai, HL;  Dai, JP;  Dedovich, D;  Deng, ZY;  Denig, A;  Denysenko, I;  Destefanis, M;  Ding, WM;  Ding, Y;  Dong, LY;  Dong, MY;  Du, SX;  Fang, J;  Fang, SS;  Fava, L;  Feng, CQ;  Ferroli, RB;  Friedel, P;  Fu, CD;  Gao, Y;  Geng, C;  Goetzen, K;  Gong, WX;  Gradl, W;  Greco, M;  Gu, MH;  Gu, YT;  Guan, YH;  Guo, AQ;  Guo, LB;  Guo, T;  Guo, YP;  Han, YL;  Harris, FA;  He, KL;  He, M;  He, ZY;  Held, T;  Heng, YK;  Hou, ZL;  Hu, C;  Hu, HM;  Hu, JF;  Hu, T;  Huang, GM;  Huang, GS;  Huang, JS;  Huang, L;  Huang, XT;  Huang, Y;  Huang, YP;  Hussain, T;  Ji, CS;  Ji, Q;  Ji, QP;  Ji, XB;  Ji, XL;  Jiang, LL;  Jiang, XS;  Jiao, JB;  Jiao, Z;  Jin, DP;  Jin, S;  Jing, FF;  Kalantar-Nayestanaki, N;  Kavatsyuk, M;  Kopf, B;  Kornicer, M;  Kuehn, W;  Lai, W;  Lange, JS;  Leyhe, M;  Li, CH;  Li, C;  Li, C;  Li, DM;  Li, F;  Li, G;  Li, HB;  Li, JC;  Li, K;  Li, L;  Li, QJ;  Li, SL;  Li, WD;  Li, WG;  Li, XL;  Li, XN;  Li, XQ;  Li, XR;  Li, ZB;  Liang, H;  Liang, YF;  Liang, YT;  Liao, GR;  Liao, XT;  Lin, D;  Liu, BJ;  Liu, CL;  Liu, CX;  Liu, FH;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, H;  Liu, HB;  Liu, HH;  Liu, HM;  Liu, HW;  Liu, JP;  Liu, K;  Liu, KY;  Liu, K;  Liu, PL;  Liu, Q;  Liu, SB;  Liu, X(刘翔);  Liu, YB;  Liu, ZA;  Liu, ZQ;  Liu, ZQ;  Loehner, H;  Lu, GR;  Lu, HJ;  Lu, JG;  Lu, QW;  Lu, XR;  Lu, YP;  Luo, CL;  Luo, MX;  Luo, T;  Luo, XL;  Lv, M;  Ma, CL;  Ma, FC;  Ma, HL;  Ma, QM;  Ma, S;  Ma, T;  Ma, XY;  Maas, FE;  Maggiora, M;  Malik, QA;  Mao, YJ;  Mao, ZP;  Messchendorp, JG;  Min, J;  Min, TJ;  Mitchell, RE;  Mo, XH;  Morales, CM;  Muchnoi, NY;  Muramatsu, H;  Nefedov, Y;  Nicholson, C;  Nikolaev, IB;  Ning, Z;  Olsen, SL;  Ouyang, Q;  Pacetti, S;  Park, JW;  Pelizaeus, M;  Peng, HP;  Peters, K;  Ping, JL;  Ping, RG;  Poling, R;  Prencipe, E;  Qi, M;  Qian, S;  Qiao, CF;  Qin, LQ;  Qin, XS;  Qin, Y;  Qin, ZH;  Qiu, JF;  Rashid, KH;  Rong, G;  Ruan, XD;  Sarantsev, A;  Schaefer, BD;  Shao, M;  Shen, CP;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Shepherd, MR;  Song, XY;  Spataro, S;  Spruck, B;  Sun, DH;  Sun, GX;  Sun, JF;  Sun, SS;  Sun, YJ;  Sun, YZ;  Sun, ZJ;  Sun, ZT;  Tang, CJ;  Tang, X;  Tapan, I;  Thorndike, EH;  Toth, D;  Ullrich, M;  Varner, GS;  Wang, BQ;  Wang, D;  Wang, DY;  Wang, K;  Wang, LL;  Wang, LS;  Wang, M;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, QJ;  Wang, SG;  Wang, XF;  Wang, XL;  Wang, YF;  Wang, Z;  Wang, ZG;  Wang, ZY;  Wei, DH;  Wei, JB;  Weidenkaff, P;  Wen, QG;  Wen, SP;  Werner, M;  Wiedner, U;  Wu, LH;  Wu, N;  Wu, SX;  Wu, W;  Wu, Z;  Xia, LG;  Xiao, ZJ;  Xie, YG;  Xiu, QL;  Xu, GF;  Xu, GM;  Xu, QJ;  Xu, QN;  Xu, XP;  Xu, ZR;  Xue, F;  Xue, Z;  Yan, L;  Yan, WB;  Yan, YH;  Yang, HX;  Yang, Y;  Yang, YX;  Ye, H;  Ye, M;  Ye, MH;  Yu, BX;  Yu, CX;  Yu, HW;  Yu, JS;  Yu, SP;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Zafar, AA;  Zallo, A;  Zeng, Y;  Zhang, BX;  Zhang, BY;  Zhang, C;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HH;  Zhang, HY;  Zhang, JQ;  Zhang, JW;  Zhang, JY;  Zhang, JZ;  Zhang, R;  Zhang, SH;  Zhang, XJ;  Zhang, XY;  Zhang, Y;  Zhang, YH;  Zhang, ZP;  Zhang, ZY;  Zhang, ZH;  Zhao, G;  Zhao, HS;  Zhao, JW;  Zhao, KX;  Zhao, L;  Zhao, L;  Zhao, MG;  Zhao, Q;  Zhao, QZ;  Zhao, SJ;  Zhao, TC;  Zhao, YB;  Zhao, ZG;  Zhemchugov, A;  Zheng, B;  Zheng, JP;  Zheng, YH;  Zhong, B;  Zhong, Z;  Zhou, L;  Zhou, XK;  Zhou, XR;  Zhu, C;  Zhu, K;  Zhu, KJ;  Zhu, SH;  Zhu, XL;  Zhu, YC;  Zhu, YM;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhuang, J;  Zou, BS;  Zou, JH
  |  View/Download:71/0
 
Measurements of psi ' -> (p)over-barK(+)Sigma(0) and chi(cJ) -> (p)over-barK(+) Lambda [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW D, 2013, 卷号: 87, 期号: 1, 页码: -
Ablikim, M;  Achasov, MN;  Albayrak, O;  Ambrose, DJ;  An, FF;  An, Q;  Bai, JZ;  Ban, Y;  Becker, J;  Bennett, JV;  Bertani, M;  Bian, JM;  Boger, E;  Bondarenko, O;  Boyko, I;  Briere, RA;  Bytev, V;  Cai, X;  Cakir, O;  Calcaterra, A;  Cao, GF;  Cetin, SA;  Chang, JF;  Chelkov, G;  Chen, G;  Chen, HS;  Chen, JC;  Chen, ML;  Chen, SJ;  Chen, X;  Chen, YB;  Cheng, HP;  Chu, YP;  Cronin-Hennessy, D;  Dai, HL;  Dai, JP;  Dedovich, D;  Deng, ZY;  Denig, A;  Denysenko, I;  Destefanis, M;  Ding, WM;  Ding, Y;  Dong, LY;  Dong, MY;  Du, SX;  Fang, J;  Fang, SS;  Fava, L;  Feng, CQ;  Ferroli, RB;  Friedel, P;  Fu, CD;  Gao, Y;  Geng, C;  Goetzen, K;  Gong, WX;  Gradl, W;  Greco, M;  Gu, MH;  Gu, YT;  Guan, YH;  Guo, Q;  Guo, LB;  Guo, T;  Guo, YP;  Han, YL;  Harris, FA;  He, KL;  He, M;  He, ZY;  Held, T;  Heng, YK;  Hou, ZL;  Hu, C;  Hu, HM;  Hu, JF;  Hu, T;  Huang, GM;  Huang, GS;  Huang, JS;  Huang, L;  Huang, XT;  Huang, Y;  Huang, YP;  Hussain, T;  Ji, CS;  Ji, Q;  Ji, QP;  Ji, XB;  Ji, XL;  Jiang, LL;  Jiang, XS;  Jiao, JB;  Jiao, Z;  Jin, DP;  Jin, S;  Jing, FF;  Kalantar-Nayestanaki, N;  Kavatsyuk, M;  Kopf, B;  Kornicer, M;  Kuehn, W;  Lai, W;  Lange, JS;  Leyhe, M;  Li, CH;  Li, C;  Li, C;  Li, DM;  Li, F;  Li, G;  Li, HB;  Li, JC;  Li, K;  Li, L;  Li, QJ;  Li, SL;  Li, WD;  Li, WG;  Li, XL;  Li, XN;  Li, XQ;  Li, XR;  Li, ZB;  Liang, H;  Liang, YF;  Liang, YT;  Liao, GR;  Liao, XT;  Lin, D;  Liu, BJ;  Liu, CL;  Liu, CX;  Liu, FH;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, H;  Liu, HB;  Liu, HH;  Liu, HM;  Liu, HW;  Liu, JP;  Liu, K;  Liu, KY;  Liu, K;  Liu, PL;  Liu, Q;  Liu, SB;  Liu, X(刘翔);  Liu, YB;  Liu, ZA;  Liu, ZQ;  Liu, ZQ;  Loehner, H;  Lu, GR;  Lu, HJ;  Lu, JG;  Lu, QW;  Lu, XR;  Lu, YP;  Luo, CL;  Luo, MX;  Luo, T;  Luo, XL;  Lv, M;  Ma, CL;  Ma, FC;  Ma, HL;  Ma, QM;  Ma, S;  Ma, T;  Ma, XY;  Maas, FE;  Maggiora, M;  Malik, QA;  Mao, YJ;  Mao, ZP;  Messchendorp, JG;  Min, J;  Min, TJ;  Mitchell, RE;  Mo, XH;  Morales, CM;  Moriya, K;  Muchnoi, NY;  Muramatsu, H;  Nefedov, Y;  Nicholson, C;  Nikolaev, IB;  Ning, Z;  Olsen, SL;  Ouyang, Q;  Pacetti, S;  Park, JW;  Pelizaeus, M;  Peng, HP;  Peters, K;  Ping, JL;  Ping, RG;  Poling, R;  Prencipe, E;  Qi, M;  Qian, S;  Qiao, CF;  Qin, LQ;  Qin, XS;  Qin, Y;  Qin, ZH;  Qiu, JF;  Rashid, KH;  Rong, G;  Ruan, XD;  Sarantsev, A;  Schaefer, BD;  Shao, M;  Shen, CP;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Shepherd, MR;  Song, XY;  Spataro, S;  Spruck, B;  Sun, DH;  Sun, GX;  Sun, JF;  Sun, SS;  Sun, YJ;  Sun, YZ;  Sun, ZJ;  Sun, ZT;  Tang, CJ;  Tang, X;  Tapan, I;  Thorndike, EH;  Toth, D;  Ullrich, M;  Varner, GS;  Wang, BQ;  Wang, D;  Wang, DY;  Wang, K;  Wang, LL;  Wang, LS;  Wang, M;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, QJ;  Wang, SG;  Wang, XF;  Wang, XL;  Wang, YF;  Wang, Z;  Wang, ZG;  Wang, ZY;  Wei, DH;  Wei, JB;  Weidenkaff, P;  Wen, QG;  Wen, SP;  Werner, M;  Wiedner, U;  Wu, LH;  Wu, N;  Wu, SX;  Wu, W;  Wu, Z;  Xia, LG;  Xia, YX;  Xiao, ZJ;  Xie, YG;  Xiu, QL;  Xu, GF;  Xu, GM;  Xu, QJ;  Xu, QN;  Xu, XP;  Xu, ZR;  Xue, F;  Xue, Z;  Yan, L;  Yan, WB;  Yan, YH;  Yang, HX;  Yang, Y;  Yang, YX;  Ye, H;  Ye, M;  Ye, MH;  Yu, BX;  Yu, CX;  Yu, HW;  Yu, JS;  Yu, SP;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Zafar, AA;  Zallo, A;  Zeng, Y;  Zhang, BX;  Zhang, BY;  Zhang, C;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HH;  Zhang, HY;  Zhang, JQ;  Zhang, JW;  Zhang, JY;  Zhang, JZ;  Zhang, LL;  Zhang, R;  Zhang, SH;  Zhang, XJ;  Zhang, XY;  Zhang, Y;  Zhang, YH;  Zhang, ZP;  Zhang, ZY;  Zhang, ZH;  Zhao, G;  Zhao, HS;  Zhao, JW;  Zhao, KX;  Zhao, L;  Zhao, L;  Zhao, MG;  Zhao, Q;  Zhao, QZ;  Zhao, SJ;  Zhao, TC;  Zhao, YB;  Zhao, ZG;  Zhemchugov, A;  Zheng, B;  Zheng, JP;  Zheng, YH;  Zhong, B;  Zhong, Z;  Zhou, L;  Zhou, XK;  Zhou, XR;  Zhu, C;  Zhu, K;  Zhu, KJ;  Zhu, SH;  Zhu, XL;  Zhu, YC;  Zhu, YM;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhuang, J;  Zou, BS;  Zou, JH
  |  View/Download:56/0
 
Observation of eta(c) decay into Sigma(+)(Sigma)over-bar(-) and (sic)(-)((sic))over bar (+) final states [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW D, 2013, 卷号: 87, 期号: 1, 页码: -
Ablikim, M;  Achasov, MN;  Albayrak, O;  Ambrose, DJ;  An, FF;  An, Q;  Bai, JZ;  Ban, Y;  Becker, J;  Bennett, JV;  Bertani, M;  Bian, JM;  Boger, E;  Bondarenko, O;  Boyko, I;  Briere, RA;  Bytev, V;  Cai, X;  Cakir, O;  Calcaterra, A;  Cao, GF;  Cetin, SA;  Chang, JF;  Chelkov, G;  Chen, G;  Chen, HS;  Chen, JC;  Chen, ML;  Chen, SJ;  Chen, X;  Chen, YB;  Cheng, HP;  Chu, YP;  Coccetti, F;  Cronin-Hennessy, D;  Dai, HL;  Dai, JP;  Dedovich, D;  Deng, ZY;  Denig, A;  Denysenko, I;  Destefanis, M;  Ding, WM;  Ding, Y;  Dong, LY;  Dong, MY;  Du, SX;  Fang, J;  Fang, SS;  Fava, L;  Feldbauer, F;  Feng, CQ;  Ferroli, RB;  Fu, CD;  Fu, JL;  Gao, Y;  Geng, C;  Goetzen, K;  Gong, WX;  Gradl, W;  Greco, M;  Gu, MH;  Gu, YT;  Guan, YH;  Guo, AQ;  Guo, LB;  Guo, YP;  Han, YL;  Harris, FA;  He, KL;  He, M;  He, ZY;  Held, T;  Heng, YK;  Hou, ZL;  Hu, HM;  Hu, JF;  Hu, T;  Huang, GM;  Huang, GS;  Huang, JS;  Huang, XT;  Huang, YP;  Hussain, T;  Ji, CS;  Ji, Q;  Ji, QP;  Ji, XB;  Ji, XL;  Jiang, LL;  Jiang, XS;  Jiao, JB;  Jiao, Z;  Jin, DP;  Jin, S;  Jing, FF;  Kalantar-Nayestanaki, N;  Kavatsyuk, M;  Kornicer, M;  Kuehn, W;  Lai, W;  Lange, JS;  Li, CH;  Li, C;  Li, C;  Li, DM;  Li, F;  Li, G;  Li, HB;  Li, JC;  Li, K;  Li, L;  Li, QJ;  Li, SL;  Li, WD;  Li, WG;  Li, XL;  Li, XN;  Li, XQ;  Li, XR;  Li, ZB;  Liang, H;  Liang, YF;  Liang, YT;  Liao, GR;  Liao, XT;  Liu, BJ;  Liu, CL;  Liu, CX;  Liu, CY;  Liu, FH;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, H;  Liu, HH;  Liu, HM;  Liu, HW;  Liu, JP;  Liu, KY;  Liu, K;  Liu, PL;  Liu, Q;  Liu, SB;  Liu, X(刘翔);  Liu, YB;  Liu, ZA;  Liu, ZQ;  Liu, ZQ;  Loehner, H;  Lu, GR;  Lu, HJ;  Lu, JG;  Lu, QW;  Lu, XR;  Lu, YP;  Luo, CL;  Luo, MX;  Luo, T;  Luo, XL;  Lv, M;  Ma, CL;  Ma, FC;  Ma, HL;  Ma, QM;  Ma, S;  Ma, T;  Ma, XY;  Ma, Y;  Maas, FE;  Maggiora, M;  Malik, QA;  Mao, YJ;  Mao, ZP;  Messchendorp, JG;  Min, J;  Min, TJ;  Mitchell, RE;  Mo, XH;  Morales, CM;  Motzko, C;  Muchnoi, NY;  Muramatsu, H;  Nefedov, Y;  Nicholson, C;  Nikolaev, IB;  Ning, Z;  Olsen, SL;  Ouyang, Q;  Pacetti, S;  Park, JW;  Pelizaeus, M;  Peng, HP;  Peters, K;  Ping, JL;  Ping, RG;  Poling, R;  Prencipe, E;  Qi, M;  Qian, S;  Qiao, CF;  Qin, XS;  Qin, Y;  Qin, ZH;  Qiu, JF;  Rashid, KH;  Rong, G;  Ruan, XD;  Sarantsev, A;  Schaefer, BD;  Schulze, J;  Shao, M;  Shen, CP;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Shepherd, MR;  Song, XY;  Spataro, S;  Spruck, B;  Sun, DH;  Sun, GX;  Sun, JF;  Sun, SS;  Sun, YJ;  Sun, YZ;  Sun, ZJ;  Sun, ZT;  Tang, CJ;  Tang, X;  Tapan, I;  Thorndike, EH;  Toth, D;  Ullrich, M;  Varner, GS;  Wang, B;  Wang, BQ;  Wang, D;  Wang, DY;  Wang, K;  Wang, LL;  Wang, LS;  Wang, M;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, Q;  Wang, QJ;  Wang, SG;  Wang, XL;  Wang, YD;  Wang, YF;  Wang, YQ;  Wang, Z;  Wang, ZG;  Wang, ZY;  Wei, DH;  Wei, JB;  Weidenkaff, P;  Wen, QG;  Wen, SP;  Werner, M;  Wiedner, U;  Wu, LH;  Wu, N;  Wu, SX;  Wu, W;  Wu, Z;  Xia, LG;  Xiao, ZJ;  Xie, YG;  Xiu, QL;  Xu, GF;  Xu, GM;  Xu, H;  Xu, QJ;  Xu, XP;  Xu, ZR;  Xue, F;  Xue, Z;  Yan, L;  Yan, WB;  Yan, YH;  Yang, HX;  Yang, Y;  Yang, YX;  Ye, H;  Ye, M;  Ye, MH;  Yu, BX;  Yu, CX;  Yu, HW;  Yu, JS;  Yu, SP;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Zafar, AA;  Zallo, A;  Zeng, Y;  Zhang, BX;  Zhang, BY;  Zhang, C;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HH;  Zhang, HY;  Zhang, JQ;  Zhang, JW;  Zhang, JY;  Zhang, JZ;  Zhang, SH;  Zhang, XJ;  Zhang, XY;  Zhang, Y;  Zhang, YH;  Zhang, YS;  Zhang, ZP;  Zhang, ZY;  Zhao, G;  Zhao, HS;  Zhao, JW;  Zhao, KX;  Zhao, L;  Zhao, L;  Zhao, MG;  Zhao, Q;  Zhao, QZ;  Zhao, SJ;  Zhao, TC;  Zhao, XH;  Zhao, YB;  Zhao, ZG;  Zhemchugov, A;  Zheng, B;  Zheng, JP;  Zheng, YH;  Zhong, B;  Zhong, J;  Zhong, Z;  Zhou, L;  Zhou, XK;  Zhou, XR;  Zhu, C;  Zhu, K;  Zhu, KJ;  Zhu, SH;  Zhu, XL;  Zhu, YC;  Zhu, YM;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhuang, J;  Zou, BS;  Zou, JH
  |  View/Download:33/0
 
Measurement of chi(cj) decaying into p(n)over-bar pi(-) and p(n)over-bar pi(-)pi(0) [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW D, 2012, 卷号: 86, 期号: 5, 页码: -
Ablikim, M;  Achasov, MN;  Albayrak, O;  Ambrose, DJ;  An, FF;  An, Q;  Bai, JZ;  Ban, Y;  Becker, J;  Bennett, JV;  Bertani, M;  Bian, JM;  Boger, E;  Bondarenko, O;  Boyko, I;  Briere, RA;  Bytev, V;  Cai, X;  Cakir, O;  Calcaterra, A;  Cao, GF;  Cetin, SA;  Chang, JF;  Chelkov, G;  Chen, G;  Chen, HS;  Chen, JC;  Chen, ML;  Chen, SJ;  Chen, X;  Chen, YB;  Cheng, HP;  Chu, YP;  Cronin-Hennessy, D;  Dai, HL;  Dai, JP;  Dedovich, D;  Deng, ZY;  Denig, A;  Denysenko, I;  Destefani, M;  Ding, WM;  Ding, Y;  Dong, LY;  Dong, MY;  Du, SX;  Fang, J;  Fang, SS;  Fava, L;  Feldbauer, F;  Feng, CQ;  Ferroli, RB;  Fu, CD;  Fu, JL;  Gao, Y;  Geng, C;  Goetzen, K;  Gong, WX;  Gradl, W;  Greco, M;  Gu, MH;  Gu, YT;  Guan, YH;  Guo, AQ;  Guo, LB;  Guo, YP;  Han, YL;  Harris, FA;  He, KL;  He, M;  He, ZY;  Held, T;  Heng, YK;  Hou, ZL;  Hu, HM;  Hu, T;  Huang, GM;  Huang, GS;  Huang, JS;  Huang, XT;  Huang, YP;  Hussain, T;  Ji, CS;  Ji, Q;  Ji, QP;  Ji, XB;  Ji, XL;  Jiang, LL;  Jiang, XS;  Jiao, JB;  Jiao, Z;  Jin, DP;  Jin, S;  Jing, FF;  Kalantar-Nayestanaki, N;  Kavatsyuk, M;  Kuehn, W;  Lai, W;  Lange, JS;  Li, CH;  Li, C;  Li, C;  Li, DM;  Li, F;  Li, G;  Li, HB;  Li, JC;  Li, K;  Li, L;  Li, QJ;  Li, SL;  Li, WD;  Li, WG;  Li, XL;  Li, XN;  Li, XQ;  Li, XR;  Li, ZB;  Liang, H;  Liang, YF;  Liang, YT;  Liao, GR;  Liao, XT;  Liu, BJ;  Liu, CL;  Liu, CX;  Liu, CY;  Liu, FH;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, H;  Liu, HH;  Liu, HM;  Liu, HW;  Liu, JP;  Liu, KY;  Liu, K;  Liu, PL;  Liu, Q;  Liu, SB;  Liu, X(刘翔);  Liu, YB;  Liu, ZA;  Liu, ZQ;  Liu, ZQ;  Loehner, H;  Lu, GR;  Lu, HJ;  Lu, JG;  Lu, QW;  Lu, XR;  Lu, YP;  Luo, CL;  Luo, MX;  Luo, T;  Luo, XL;  Lv, M;  Ma, CL;  Ma, FC;  Ma, HL;  Ma, QM;  Ma, S;  Ma, T;  Ma, XY;  Ma, Y;  Maas, FE;  Maggiora, M;  Malik, QA;  Mao, YJ;  Mao, ZP;  Messchendorp, JG;  Min, J;  Min, TJ;  Mitchell, RE;  Mo, XH;  Morales, CM;  Motzko, C;  Muchnoi, NY;  Muramatsu, H;  Nefedov, Y;  Nicholson, C;  Nikolaev, IB;  Ning, Z;  Olsen, SL;  Ouyang, Q;  Pacetti, S;  Park, JW;  Pelizaeus, M;  Peng, HP;  Peters, K;  Ping, JL;  Ping, RG;  Poling, R;  Prencipe, E;  Qi, M;  Qian, S;  Qiao, CF;  Qin, XS;  Qin, Y;  Qin, ZH;  Qiu, JF;  Rashid, KH;  Rong, G;  Ruan, XD;  Sarantsev, A;  Schaefer, BD;  Schulze, J;  Shao, M;  Shen, CP;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Shepherd, MR;  Song, XY;  Spataro, S;  Spruck, B;  Sun, DH;  Sun, GX;  Sun, JF;  Sun, SS;  Sun, YJ;  Sun, YZ;  Sun, ZJ;  Sun, ZT;  Tang, CJ;  Tang, X;  Tapan, I;  Thorndike, EH;  Toth, D;  Ullrich, M;  Varner, GS;  Wang, B;  Wang, BQ;  Wang, D;  Wang, DY;  Wang, K;  Wang, LL;  Wang, LS;  Wang, M;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, Q;  Wang, QJ;  Wang, SG;  Wang, XL;  Wang, YD;  Wang, YF;  Wang, YQ;  Wang, Z;  Wang, ZG;  Wang, ZY;  Wei, DH;  Wei, JB;  Weidenkaff, P;  Wen, QG;  Wen, SP;  Werner, M;  Wiedner, U;  Wu, LH;  Wu, N;  Wu, SX;  Wu, W;  Wu, Z;  Xia, LG;  Xiao, ZJ;  Xie, YG;  Xiu, QL;  Xu, GF;  Xu, GM;  Xu, H;  Xu, QJ;  Xu, XP;  Xu, ZR;  Xue, F;  Xue, Z;  Yan, L;  Yan, WB;  Yan, YH;  Yang, HX;  Yang, Y;  Yang, YX;  Ye, H;  Ye, M;  Ye, MH;  Yu, BX;  Yu, CX;  Yu, HW;  Yu, JS;  Yu, SP;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Zafar, AA;  Zallo, A;  Zeng, Y;  Zhang, BX;  Zhang, BY;  Zhang, C;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HH;  Zhang, HY;  Zhang, JQ;  Zhang, JW;  Zhang, JY;  Zhang, JZ;  Zhang, SH;  Zhang, XJ;  Zhang, XY;  Zhang, Y;  Zhang, YH;  Zhang, YS;  Zhang, ZP;  Zhang, ZY;  Zhao, G;  Zhao, HS;  Zhao, JW;  Zhao, KX;  Zhao, L;  Zhao, L;  Zhao, MG;  Zhao, Q;  Zhao, QZ;  Zhao, SJ;  Zhao, TC;  Zhao, XH;  Zhao, YB;  Zhao, ZG;  Zhemchugov, A;  Zheng, B;  Zheng, JP;  Zheng, YH;  Zhong, B;  Zhong, J;  Zhong, Z;  Zhou, L;  Zhou, XK;  Zhou, XR;  Zhu, C;  Zhu, K;  Zhu, KJ;  Zhu, SH;  Zhu, XL;  Zhu, YC;  Zhu, YM;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhuang, J;  Zou, BS;  Zou, JH
View/Download:37/0
 
Observation of chi(cJ) decays to Lambda(Lambda)over-bar pi(+)pi(-) [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW D, 2012, 卷号: 86, 期号: 5, 页码: -
Ablikim, M;  Achasov, MN;  Ambrose, DJ;  An, FF;  An, Q;  An, ZH;  Bai, JZ;  Ban, Y;  Becker, J;  Bennett, JV;  Bertani, M;  Bian, JM;  Boger, E;  Bondarenko, O;  Boyko, I;  Briere, RA;  Bytev, V;  Cai, X;  Cakir, O;  Calcaterra, A;  Cao, GF;  Cetin, SA;  Chang, JF;  Chelkov, G;  Chen, G;  Chen, HS;  Chen, JC;  Chen, ML;  Chen, SJ;  Chen, YB;  Cheng, HP;  Chu, YP;  Cronin-Hennessy, D;  Dai, HL;  Dai, JP;  Dedovich, D;  Deng, ZY;  Denig, A;  Denysenko, I;  Destefanis, M;  Ding, WM;  Ding, Y;  Dong, LY;  Dong, MY;  Du, SX;  Fang, J;  Fang, SS;  Fava, L;  Feldbauer, F;  Feng, CQ;  Ferroli, RB;  Fu, CD;  Fu, JL;  Gao, Y;  Geng, C;  Goetzen, K;  Gong, WX;  Gradl, W;  Greco, M;  Gu, MH;  Gu, YT;  Guan, YH;  Guo, AQ;  Guo, LB;  Guo, YP;  Han, YL;  Harris, FA;  He, KL;  He, M;  He, ZY;  Held, T;  Heng, YK;  Hou, ZL;  Hu, HM;  Hu, JF;  Hu, T;  Huang, GM;  Huang, JS;  Huang, XT;  Huang, YP;  Hussain, T;  Ji, CS;  Ji, Q;  Ji, XB;  Ji, XL;  Jiang, LL;  Jiang, XS;  Jiao, JB;  Jiao, Z;  Jin, DP;  Jin, S;  Jing, FF;  Kalantar-Nayestanaki, N;  Kavatsyuk, M;  Kuehn, W;  Lai, W;  Lange, JS;  Li, CH;  Li, C;  Li, C;  Li, DM;  Li, F;  Li, G;  Li, HB;  Li, JC;  Li, K;  Li, L;  Li, QJ;  Li, SL;  Li, WD;  Li, WG;  Li, XL;  Li, XN;  Li, XQ;  Li, XR;  Li, ZB;  Liang, H;  Liang, YF;  Liang, YT;  Liao, GR;  Liao, XT;  Liu, BJ;  Liu, CL;  Liu, CX;  Liu, CY;  Liu, FH;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, H;  Liu, HB;  Liu, HH;  Liu, HM;  Liu, HW;  Liu, JP;  Liu, KY;  Liu, K;  Liu, PL;  Liu, Q;  Liu, SB;  Liu, X(刘翔);  Liu, XH;  Liu, YB;  Liu, ZA;  Liu, ZQ;  Liu, ZQ;  Loehner, H;  Lu, GR;  Lu, HJ;  Lu, JG;  Lu, QW;  Lu, XR;  Lu, YP;  Luo, CL;  Luo, MX;  Luo, T;  Luo, XL;  Lv, M;  Ma, CL;  Ma, FC;  Ma, HL;  Ma, QM;  Ma, S;  Ma, T;  Ma, XY;  Ma, Y;  Maas, FE;  Maggiora, M;  Malik, QA;  Mao, YJ;  Mao, ZP;  Messchendorp, JG;  Min, J;  Min, TJ;  Mitchell, RE;  Mo, XH;  Morales, CM;  Motzko, C;  Muchnoi, NY;  Muramatsu, H;  Nefedov, Y;  Nicholson, C;  Nikolaev, IB;  Ning, Z;  Olsen, SL;  Ouyang, Q;  Pacetti, S;  Park, JW;  Pelizaeus, M;  Peng, HP;  Peters, K;  Ping, JL;  Ping, RG;  Poling, R;  Prencipe, E;  Qi, M;  Qian, S;  Qiao, CF;  Qin, XS;  Qin, Y;  Qin, ZH;  Qiu, JF;  Rashid, KH;  Rong, G;  Ruan, XD;  Sarantsev, A;  Schaefer, BD;  Schulze, J;  Shao, M;  Shen, CP;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Shepherd, MR;  Song, XY;  Spataro, S;  Spruck, B;  Sun, DH;  Sun, GX;  Sun, JF;  Sun, SS;  Sun, YJ;  Sun, YZ;  Sun, ZJ;  Sun, ZT;  Tang, CJ;  Tang, X;  Tapan, I;  Thorndike, EH;  Toth, D;  Ullrich, M;  Varner, GS;  Wang, B;  Wang, BQ;  Wang, K;  Wang, LL;  Wang, LS;  Wang, M;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, Q;  Wang, QJ;  Wang, SG;  Wang, XL;  Wang, YD;  Wang, YF;  Wang, YQ;  Wang, Z;  Wang, ZG;  Wang, ZY;  Wei, DH;  Weidenkaff, P;  Wen, QG;  Wen, SP;  Werner, M;  Wiedner, U;  Wu, LH;  Wu, N;  Wu, SX;  Wu, W;  Wu, Z;  Xia, LG;  Xiao, ZJ;  Xie, YG;  Xiu, QL;  Xu, GF;  Xu, GM;  Xu, H;  Xu, QJ;  Xu, XP;  Xu, ZR;  Xue, F;  Xue, Z;  Yan, L;  Yan, WB;  Yan, YH;  Yang, HX;  Yang, Y;  Yang, YX;  Ye, H;  Ye, M;  Ye, MH;  Yu, BX;  Yu, CX;  Yu, JS;  Yu, SP;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Zafar, AA;  Zallo, A;  Zeng, Y;  Zhang, BX;  Zhang, BY;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HH;  Zhang, HY;  Zhang, JQ;  Zhang, JW;  Zhang, JY;  Zhang, JZ;  Zhang, SH;  Zhang, XJ;  Zhang, XY;  Zhang, Y;  Zhang, YH;  Zhang, YS;  Zhang, ZP;  Zhang, ZY;  Zhao, G;  Zhao, HS;  Zhao, JW;  Zhao, KX;  Zhao, L;  Zhao, L;  Zhao, MG;  Zhao, Q;  Zhao, SJ;  Zhao, TC;  Zhao, XH;  Zhao, YB;  Zhao, ZG;  Zhemchugov, A;  Zheng, B;  Zheng, JP;  Zheng, YH;  Zhong, B;  Zhong, J;  Zhou, L;  Zhou, XK;  Zhou, XR;  Zhu, C;  Zhu, K;  Zhu, KJ;  Zhu, SH;  Zhu, XL;  Zhu, XW;  Zhu, YC;  Zhu, YM;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhuang, J;  Zou, BS;  Zou, JH
View/Download:23/0
 

1 2 next

 

Valid XHTML 1.0!
Email:
Passwd
验 证:
换一张
Have you forgotten your password? Log In
Copyright © 2007-2018  兰州大学 - Feedback
Powered by CSpace