Advanced  
兰州大学机构库

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-5 of 5)

Items/Page:    Sort:
First-Principle Study on Compensated Half Metallic Double Perovskite Compound Ba2PrVO6 [期刊论文]
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2016, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 545-554
Gao, Qiang;  Ma, Run-Yu;  Li, Lei;  Xie, Huan-Huan;  Deng, Jian-Bo;  Hu, Xian-Ru
View/Download:31/0
 
Half-metallic ferromagnetism of RbSe and CsTe compounds: A density functional theory study [期刊论文]
Chemical Physics Letters, 2016, 卷号: 661, 页码: 89-93
Xie, Huan-Huan;  Ma, Run-Yu;  Gao, Qiang;  Li, Lei;  Deng, Jian-Bo
View/Download:15/0
 
Preface [会议论文]
2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, CEABM 2012, Yantai, China, May 25, 2012 - May 27, 2012
Li, Hongnan;  Zhou, Xingang;  Chen, Chaohe;  Huang, Yong;  Bao, Longsheng;  Bao, Tai;  Bao, Wenbo;  Cao, Wanlin;  Chu, Mingjin;  Cui, Changyu;  Deng, Zhiheng;  Ding, Shengguo;  Du, Xiuli;  Feng, Ping;  Feng, Peng;  Ge, Yaojun;  Hang, Linhai;  Huang, Zhihong;  Jin, Weiliang;  Li, Guoqiang;  Li, Qiusheng;  Li, Zhengliang;  Li, Zhengnong;  Li, Lijuan;  Li, Aiqun;  Li, Hui;  Li, Shirong;  Li, Guangfan;  Liu, Feng;  Ling, Tianqing;  Lu, Xinzheng;  Nie, Jianguo;  Sun, Wei;  Shao, Yongbo;  Shi, Yaozong;  Wang, Jinfeng;  Wu, Bo;  Wang, Hong;  Wang, Lai;  Xiao, Yan;  Xu, Shilang;  Xu, Jianxin;  Xu, Shanhua;  Xie, Tao;  Yan, Zhixin;  Yang, Zhenjun;  Ye, Lieping;  Zhao, Tiejun;  Zhang, Jiru;  Zhou, Chuangbin;  Zhou, Xuejun;  Sarhan, Ahmed;  Wang, Gui;  Smith, Scott T.;  Sreenivasan, M.;  Ji, Tianjian;  Kadhum, Abdul Amir H.;  Kaveh, A.;  Mufti, Aftab;  Naaman, Antoine E.;  Mosallam, Ayman;  Topping, B.H.V.;  Haung, Chao Hsun;  Chiew, Sing-Ping;  Aquino, Carlos;  Hui, David;  Ronagh, Hamid;  Ge, Han-Bin;  Harik, I.E.;  Bungey, J.H.;  Chen, Jian-Fei;  Park, Jongwook;  Kida, Katsuyuki;  Manabe, Ken-Ichi;  Sung, Kum-Gil;  Moon, Kyung-Man;  Bathe, K.J.;  Lee, Kang Seok;  Ho, Lau Hieng;  Feo, Luciano;  Bank, Lawrence C.;  Lee, Marcus M.K.;  Stewart, Mark G.;  Soutsos, M.N.;  Utaberta, Nangkula;  Sofronie, Ramiro;  Sri Ravindra Rajah, R.;  Ibell, Tim;  Ueda, Tamon;  Tan, Kang-Hai;  Hwee, Tan Kiang;  Hsieh, Wen-Hsiang;  Wu, Zhi-Shen;  Geem, Zong Woo
View/Download:29/0
 
Preface [会议论文]
2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, CEABM 2012, Yantai, China, May 25, 2012 - May 27, 2012
Li, Hongnan;  Zhou, Xingang;  Chen, Chaohe;  Huang, Yong;  Bao, Longsheng;  Bao, Tai;  Bao, Wenbo;  Cao, Wanlin;  Chu, Mingjin;  Cui, Changyu;  Deng, Zhiheng;  Ding, Shengguo;  Du, Xiuli;  Feng, Ping;  Feng, Peng;  Ge, Yaojun;  Hang, Linhai;  Huang, Zhihong;  Jin, Weiliang;  Li, Guoqiang;  Li, Qiusheng;  Li, Zhengliang;  Li, Zhengnong;  Li, Lijuan;  Li, Aiqun;  Li, Hui;  Li, Shirong;  Li, Guangfan;  Liu, Feng;  Ling, Tianqing;  Lu, Xinzheng;  Nie, Jianguo;  Sun, Wei;  Shao, Yongbo;  Shi, Yaozong;  Wang, Jinfeng;  Wu, Bo;  Wang, Hong;  Wang, Lai;  Xiao, Yan;  Xu, Shilang;  Xu, Jianxin;  Xu, Shanhua;  Xie, Tao;  Yan, Zhixin;  Yang, Zhenjun;  Ye, Lieping;  Zhao, Tiejun;  Zhang, Jiru;  Zhou, Chuangbin;  Zhou, Xuejun;  Sarhan, Ahmed;  Wang, Gui;  Smith, Scott T.;  Sreenivasan, M.;  Ji, Tianjian;  Kadhum, Abdul Amir H.;  Kaveh, A.;  Mufti, Aftab;  Naaman, Antoine E.;  Mosallam, Ayman;  Topping, B.H.V.;  Haung, Chao Hsun;  Chiew, Sing-Ping;  Aquino, Carlos;  Hui, David;  Ronagh, Hamid;  Ge, Han-Bin;  Harik, I.E.;  Bungey, J.H.;  Chen, Jian-Fei;  Park, Jongwook;  Kida, Katsuyuki;  Manabe, Ken-Ichi;  Sung, Kum-Gil;  Moon, Kyung-Man;  Bathe, K.J.;  Lee, Kang Seok;  Ho, Lau Hieng;  Feo, Luciano;  Bank, Lawrence C.;  Lee, Marcus M.K.;  Stewart, Mark G.;  Soutsos, M.N.;  Utaberta, Nangkula;  Sofronie, Ramiro;  Sri Ravindra Rajah, R.;  Ibell, Tim;  Ueda, Tamon;  Tan, Kang-Hai;  Hwee, Tan Kiang;  Hsieh, Wen-Hsiang;  Wu, Zhi-Shen;  Geem, Zong Woo
View/Download:28/0
 
Deposition and ion implantation of boron nitride film [期刊论文]
半导体学报, 2006, 卷号: 27, 期号: SUPPL., 页码: 127-130
Deng, Jinxiang;  Chen, Hao;  Liu, Junkai;  Tian, Ling;  Zhang, Yan;  Zhou, Tao;  He, Bin;  Chen, Guanghua;  Wang, Bo;  Yan, Hui
View/Download:12/0
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Email:
Passwd
验 证:
换一张
Have you forgotten your password? Log In
Copyright © 2007-2018  兰州大学 - Feedback
Powered by CSpace