Advanced  
兰州大学机构库

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-7 of 7)

Items/Page:    Sort:
One-pot, template- and surfactant-free solvothermal synthesis of high-crystalline Fe3O4nanostructures with adjustable morphologies and high magnetization [期刊论文]
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 卷号: 423, 页码: 321-326
Zong, Yan;  Xin, Hongna;  Zhang, Jiarui;  Li, Xinghua;  Feng, Juan;  Deng, Xia;  Sun, Yong;  Zheng, Xinliang
View/Download:92/0
 
Carbon benefits of wolfberry plantation on secondary saline land in Jingtai oasis, Gansu - A case study on application of the CBP model [期刊论文]
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2015, 卷号: 157, 页码: 303-310
Wang, YL;  Zhao, CY;  Ma, QL;  Li, YK;  Jing, HJ;  Sun, T;  Milne, E;  Easter, M;  Paustian, K;  Yong, HWA;  McDonagh, J
View/Download:21/0
 
Influence of light-emitting layer position on white organic light-emitting diodes [期刊论文]
发光学报, 2015, 卷号: 36, 期号: 7, 页码: 821-828
Xiang, Dong-Xu;  Li, Hai-Rong;  Xie, Long-Zhen;  Yang, Jia-Ming;  Wang, Fang;  Yuan, Chao-Xin;  Sun, Yong-Zhe
View/Download:16/0
 
Clinical and pathological differences between children with various genotypes of hepatitis B virus-associated glomerulonephritis [期刊论文]
中国当代儿科杂志, 2015, 卷号: 17, 期号: 4, 页码: 371-374
Sun, Yong-Hong;  Lei, Xiao-Yan;  Yuan, Hong
View/Download:18/0
 
Preface [会议论文]
2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, CEABM 2012, Yantai, China, May 25, 2012 - May 27, 2012
Li, Hongnan;  Zhou, Xingang;  Chen, Chaohe;  Huang, Yong;  Bao, Longsheng;  Bao, Tai;  Bao, Wenbo;  Cao, Wanlin;  Chu, Mingjin;  Cui, Changyu;  Deng, Zhiheng;  Ding, Shengguo;  Du, Xiuli;  Feng, Ping;  Feng, Peng;  Ge, Yaojun;  Hang, Linhai;  Huang, Zhihong;  Jin, Weiliang;  Li, Guoqiang;  Li, Qiusheng;  Li, Zhengliang;  Li, Zhengnong;  Li, Lijuan;  Li, Aiqun;  Li, Hui;  Li, Shirong;  Li, Guangfan;  Liu, Feng;  Ling, Tianqing;  Lu, Xinzheng;  Nie, Jianguo;  Sun, Wei;  Shao, Yongbo;  Shi, Yaozong;  Wang, Jinfeng;  Wu, Bo;  Wang, Hong;  Wang, Lai;  Xiao, Yan;  Xu, Shilang;  Xu, Jianxin;  Xu, Shanhua;  Xie, Tao;  Yan, Zhixin;  Yang, Zhenjun;  Ye, Lieping;  Zhao, Tiejun;  Zhang, Jiru;  Zhou, Chuangbin;  Zhou, Xuejun;  Sarhan, Ahmed;  Wang, Gui;  Smith, Scott T.;  Sreenivasan, M.;  Ji, Tianjian;  Kadhum, Abdul Amir H.;  Kaveh, A.;  Mufti, Aftab;  Naaman, Antoine E.;  Mosallam, Ayman;  Topping, B.H.V.;  Haung, Chao Hsun;  Chiew, Sing-Ping;  Aquino, Carlos;  Hui, David;  Ronagh, Hamid;  Ge, Han-Bin;  Harik, I.E.;  Bungey, J.H.;  Chen, Jian-Fei;  Park, Jongwook;  Kida, Katsuyuki;  Manabe, Ken-Ichi;  Sung, Kum-Gil;  Moon, Kyung-Man;  Bathe, K.J.;  Lee, Kang Seok;  Ho, Lau Hieng;  Feo, Luciano;  Bank, Lawrence C.;  Lee, Marcus M.K.;  Stewart, Mark G.;  Soutsos, M.N.;  Utaberta, Nangkula;  Sofronie, Ramiro;  Sri Ravindra Rajah, R.;  Ibell, Tim;  Ueda, Tamon;  Tan, Kang-Hai;  Hwee, Tan Kiang;  Hsieh, Wen-Hsiang;  Wu, Zhi-Shen;  Geem, Zong Woo
View/Download:29/0
 
Preface [会议论文]
2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, CEABM 2012, Yantai, China, May 25, 2012 - May 27, 2012
Li, Hongnan;  Zhou, Xingang;  Chen, Chaohe;  Huang, Yong;  Bao, Longsheng;  Bao, Tai;  Bao, Wenbo;  Cao, Wanlin;  Chu, Mingjin;  Cui, Changyu;  Deng, Zhiheng;  Ding, Shengguo;  Du, Xiuli;  Feng, Ping;  Feng, Peng;  Ge, Yaojun;  Hang, Linhai;  Huang, Zhihong;  Jin, Weiliang;  Li, Guoqiang;  Li, Qiusheng;  Li, Zhengliang;  Li, Zhengnong;  Li, Lijuan;  Li, Aiqun;  Li, Hui;  Li, Shirong;  Li, Guangfan;  Liu, Feng;  Ling, Tianqing;  Lu, Xinzheng;  Nie, Jianguo;  Sun, Wei;  Shao, Yongbo;  Shi, Yaozong;  Wang, Jinfeng;  Wu, Bo;  Wang, Hong;  Wang, Lai;  Xiao, Yan;  Xu, Shilang;  Xu, Jianxin;  Xu, Shanhua;  Xie, Tao;  Yan, Zhixin;  Yang, Zhenjun;  Ye, Lieping;  Zhao, Tiejun;  Zhang, Jiru;  Zhou, Chuangbin;  Zhou, Xuejun;  Sarhan, Ahmed;  Wang, Gui;  Smith, Scott T.;  Sreenivasan, M.;  Ji, Tianjian;  Kadhum, Abdul Amir H.;  Kaveh, A.;  Mufti, Aftab;  Naaman, Antoine E.;  Mosallam, Ayman;  Topping, B.H.V.;  Haung, Chao Hsun;  Chiew, Sing-Ping;  Aquino, Carlos;  Hui, David;  Ronagh, Hamid;  Ge, Han-Bin;  Harik, I.E.;  Bungey, J.H.;  Chen, Jian-Fei;  Park, Jongwook;  Kida, Katsuyuki;  Manabe, Ken-Ichi;  Sung, Kum-Gil;  Moon, Kyung-Man;  Bathe, K.J.;  Lee, Kang Seok;  Ho, Lau Hieng;  Feo, Luciano;  Bank, Lawrence C.;  Lee, Marcus M.K.;  Stewart, Mark G.;  Soutsos, M.N.;  Utaberta, Nangkula;  Sofronie, Ramiro;  Sri Ravindra Rajah, R.;  Ibell, Tim;  Ueda, Tamon;  Tan, Kang-Hai;  Hwee, Tan Kiang;  Hsieh, Wen-Hsiang;  Wu, Zhi-Shen;  Geem, Zong Woo
View/Download:28/0
 
Interaction of O3+ Ions with Al2O3 Nanocapillaries [期刊论文]
CHINESE PHYSICS LETTERS, 2008, 卷号: 25, 期号: 12, 页码: 4255-4257
Chen, XM(陈熙萌);  Wang, J;  Wang, XA;  Sun, GZ;  Chen, YF;  Xi, FY;  Saho, JX;  Cui, Y(崔莹);  Ding, BW(丁宝卫);  Xu, JK;  Feng-Jun, L;  Yong-Zhi, Y;  Chun-Lin, Z;  Xi-Yu, Q
  |  View/Download:17/0
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Email:
Passwd
验 证:
换一张
Have you forgotten your password? Log In
Copyright © 2007-2018  兰州大学 - Feedback
Powered by CSpace