兰州大学机构库

Browse/Search Results:  1-4 of 4 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Endoscopic Ruler for varix size measurement: A multicenter pilot study 期刊论文
World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, 2023, 卷号: 15, 期号: 9
Authors:  Huang, Yi-Fei;  Hu, Sheng-Juan;  Bu, Yang;  Li, Yi-Ling;  Deng, Yan-Hong;  Hu, Jian-Ping;  Yang, Shao-Qi;  Shen, Qian;  McAlindon, Mark;  Shi, Rui-Chun...Huang, Yi-Fei;  Hu, Sheng-Juan;  Bu, Yang;  Li, Yi-Ling;  Deng, Yan-Hong;  Hu, Jian-Ping;  Yang, Shao-Qi;  Shen, Qian;  McAlindon, Mark;  Shi, Rui-Chun;  Li, Xiao-Qin;  Song, Tie-Ying;  Qi, Hai-Long;  Jiao, Tai-Wei;  Liu, Meng-Yuan;  He, Fang;  Zhu, Jun;  Ma, Bin;  Yu, Xiao-Bin;  Guo, Jian-Yang;  Yu, Yue-Hua;  Yong, Hai-Jiang;  Yao, Wen-Tun;  Ye, Ting;  Wang, Hua;  Dong, Wen-Fu;  Liu, Jian-Guo;  Wei, Qiang;  Tian, Jing;  Li, Xiao-Guo;  Dray, Xavier;  Qi, Xiao-Long
Favorite  |    Submit date:2023/11/28
Oesophageal varices  Cirrhosis  Portal hypertension  Esophagogastroduodenoscopy  Endoscopic ruler  
ENDOSCOPIC RULER FOR VARIX SIZE MEASUREMENT (CHESS2005): A PROSPECTIVE MULTICENTER STUDY 会议论文
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Boston, MA, NOV 10-14, 2023
Authors:  Huang, Yifei;  Hu, Shengjuan;  Bo, Yang;  Li, Yiling;  Deng, Yanhong;  Hu, Jianping;  Yang, Shaoqi;  Shen, Qian;  McAlindon, Mark Edward;  Shi, Ruichun...Huang, Yifei;  Hu, Shengjuan;  Bo, Yang;  Li, Yiling;  Deng, Yanhong;  Hu, Jianping;  Yang, Shaoqi;  Shen, Qian;  McAlindon, Mark Edward;  Shi, Ruichun;  Li, Xiaoqin;  Song, Tieying;  Qi, Hailong;  Jiao, Taiwei;  Liu, Mengyuan;  He, Fang;  Zhu, Jun;  Ma, Bin;  Yu, Xiaobing;  Guo, Jianyang;  Yu, Yuehua;  Yong, Haijiang;  Yao, Wentun;  Ye, Ting;  Wang, Hua;  Dong, Wenfu;  Liu, Jianguo;  Wei, Qiang;  Tian, Jing;  He, Haoxiang;  He, Changhui;  Dray, Xavier;  Qi, Xiaolong
Favorite  |    Submit date:2023/11/30
Magnetically controlled capsule endoscopy as a non-invasive tool for risk stratification of gastroesophageal varices in compensated cirrhosis (CHESS1801): A prospective multicenter study 会议论文
JOURNAL OF HEPATOLOGY, Vienna, AUSTRIA, APR 10-14, 2019
Authors:  Wang, Shuai;  Mao, Hua;  Hu, Weiling;  Jin, Shaoqin;  Yang, Li;  Zhang, Chunqing;  He, Chaohui;  Shi, Ruihua;  Zhu, Xuan;  Liu, Yanna...Wang, Shuai;  Mao, Hua;  Hu, Weiling;  Jin, Shaoqin;  Yang, Li;  Zhang, Chunqing;  He, Chaohui;  Shi, Ruihua;  Zhu, Xuan;  Liu, Yanna;  Li, Yasong;  Han, Juqiang;  Li, Guoan;  Li, Fan;  Jia, Feichuang;  Ji, Dong;  Huang, Yifei;  Lv, Fangfang;  Liang, Xiao;  Xu, Haishan;  Xu, Qing;  Yang, Changqing;  Zhang, Mingyan;  Wang, Lifen;  Wang, Jing;  Xie, Ping;  Deng, Lulin;  Lu, Xuejia;  Liu, Chuan;  Cai, Xiujun;  Hou, Jinlin;  Dray, Xavier;  Qi, Xiaolong
Favorite  |    Submit date:2019/09/27